Woda przechłodzona jest w stanie metastabilnym. Stanem stabilnym jest lód. Żeby przejść ze stanu metastabilnego w stan stabilny wystarczy przechłodzoną wodę trochę zaburzyć. Na przykład uderzając w butelkę, czy wrzucając do wody zarodki krystalizacji. W przypadku przechłodzonej wody, zarodkiem krystalizacji może być po prostu lód. Przechłodzona ciecz zacznie zamarzać w miejscu zaburzenia. Natomiast czas w jakim zmieni stan z ciekłego na stały zależy od prędkości z jaką postępuje krystalizacja. Proces krystalizacji jest skomplikowany i nie ma prostego wzoru który mówiłby jak szybko krystalizacja przebiega.

Więcej informacji: zapytajfizyka.fuw.edu.pl