Kaszalot spermacetowy, kaszalot, potwal, potwal olbrotowiec – gatunek z rodziny kaszalotowatych, największy w podrzędzie zębowców. Spośród wszystkich żyjących obecnie na Ziemi zwierząt, kaszalot ma największy mózg. Zęby w liczbie 50 są duże i mają stożkowaty kształt. W szczęce znajdują się szczątkowe zęby pokryte dziąsłami. W żuchwie, zaś znajdują się ułożone w równoległych rzędach po obu jej stronach jednakowej wielkości stożkowate zęby. Ich liczba waha się w graniach 16 do 30 po jednej stronie. Niegdyś marynarze wykorzystywali je do rzeźbienia, tzw. scrimshaw.

Więcej informacji: wieloryby-i-ich-krewni.fandom.com