W maju 1948 roku Izrael, przy wsparciu ONZ, uzyskał niepodległość. Państwa arabskie do końca nie zaakceptowały tego faktu. W związku ze stałym zagrożeniem ze strony sąsiadów przywódcy żydowscy niemal natychmiast zadecydowali o utworzeniu służb specjalnych, wywiadu wojskowego i cywilnego. Mossad został utworzony przez premiera Dawida Ben-Guriona na bazie wydziału politycznego, departamentu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kontrolę nad organizacją sprawuje premier. Do 1996 roku dane osobowe szefa Mossadu objęte były tajemnicą państwową. Zadania wyznaczone przez zwierzchników realizuje około 1200 agentów operacyjnych. Początkowo Mossad koncentrował się głównie na działaniach wywiadowczych, prowadzonych przez agentów umieszczonych przy konsulatach i ambasadach Izraela w najważniejszych państwach świata. Z czasem uzyskał on pozycję równą KGB i CIA, stając się jedną z najbardziej skutecznych i znanych służb wywiadowczych na świecie.

Więcej informacji: www.polskieradio.pl