baroreceptory

[gr.-łac.],

presoreceptory,

receptory wrażliwe na rozciąganie ścian naczyń krwionośnych spowodowane nagłym wzrostem tętniczego ciśnienia krwi;

obecne gł. w ścianie łuku tętnicy głównej i w miejscu rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej na tętnicę szyjną wewn. i zewn.; pobudzenie baroreceptorów (podczas rozciągania ścian tętnic przez wzrost ciśnienia krwi) powoduje, za pośrednictwem nerwu błędnego, odruchowe rozszerzenie tętniczek i zwolnienie czynności serca — w konsekwencji obniżenie tętniczego ciśnienia krwi.

Więcej informacji: encyklopedia.pwn.pl