Pierwiastek chemiczny to gatunek atomów o takiej samej liczbie protonów w ich jądrach atomowych (to znaczy tej samej liczbie atomowej lub Z). Na przykład liczba atomowa tlenu wynosi 8, więc tlen pierwiastkowy składa się ze wszystkich atomów, które mają dokładnie 8 protonów. Zidentyfikowano 118 elementów, z których pierwsze 94 występują naturalnie na Ziemi, a pozostałe 24 to elementy syntetyczne. Istnieje 80 elementów, które mają co najmniej jeden stabilny izotop i 38, które mają wyłącznie radionuklidy, które z czasem rozpadają się na inne pierwiastki.

Więcej informacji: en.wikipedia.org