International Business Machines Corporation (IBM) – amerykańskie przedsiębiorstwo, będące jednym z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych na świecie.

Zatrudniając 398 455 pracowników na całym świecie i osiągając przychód w wysokości 103,6 miliarda USD (2008), przedsiębiorstwo osiągnęło zysk w wysokości 16,7 miliarda USD. IBM jest największym przedsiębiorstwem branży informatycznej świata. Posiada przedstawicielstwa w 170 krajach.

Początki IBM sięgają czasów przed wynalezieniem komputera. Przedsiębiorstwo zostało zapoczątkowane jako Computing Tabulating Recording (CTR) Corporation. 16 czerwca 1911 w Binghamton (Nowy Jork) przedsiębiorstwo wchłonęło trzy inne firmy: Tabulating Machine Company, Computing Scale Company of America i International Time Recording Company. Prezesem przedsiębiorstwa był w tym okresie Herman Hollerith. 14 lutego 1924 przedsiębiorstwo CTR zmieniło swoją nazwę na International Business Machines Corporation.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org