Bizon leśny to jedno z największych zwierząt Ameryki Północnej. Zamieszkuje rzadkie lasy, głównie na górskich terenach Alaski oraz północno-zachodniej Kanady. Masa ciała bizona wynosi od 800 do 1000 kg, przy czym samce są nieco większe od samic. Żywią się głównie trawą; pasą się rano i wieczorem. W przeciwieństwie do bizona preriowego, bizon leśny jest gatunkiem osiadłym. Chętnie ociera się o ulubione drzewa oraz tarza w miękkim podłożu, np. w piasku. Zimą osobniki tego gatunku tworzą osobne stada samców i osobne samic z młodymi. W okresie godowym, który przypada na lato, stada łączą się w jedno, a stare samce prowadzą ze sobą rytualne walki o samice. Pod koniec XIX w. bizony leśne były na skraju wymarcia. Obecnie gatunek jest bliski zagrożenia i chroniony jest Konwencją Waszyngtońską.

Więcej informacji: zoo.silesia.pl