W Wenecji znajduje się łącznie 417 mostów. Brzegi Canale Grande są połączone przez cztery znane mosty, najlepsze punkty widokowe w okolicy:

- Most Rialto, szesnastowieczny, kamienny, jedyny na Canale Grande do końca XIX wieku. Prawdopodobnie powstał już w 1181 roku, początkowo jako konstrukcja pontonowa, następnie drewniana.

- Most Akademii, położony naprzeciwko Galerii Akademii, pierwotnie żelazny, aktualnie drewniany.

- Most Konstytucji, projektu Santiago Calatrava, ukończony w 2008 roku. Opiera się on na pojedynczym łuku z metalu o długości 94 metrów i maksymalnej wysokości prawie 9,3 metra. Aby mogły z niego swobodnie korzystać osoby niepełnosprawne, przebudowano Most Konstytucji, co zwiększyło koszty konstrukcji aż trzykrotnie.

- Most Bosych, z kamienia Istria. Od 1858 roku znajdował się tu most żelazny, natomiast ten, który możemy oglądać obecnie, wzniesiono w latach 30-tych XX wieku, zgodnie z projektem Eugenia Miozziego.

Więcej informacji: turystyka.wp.pl