Jowisz to piąta w kolejności od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego. Masa Jowisza jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy Słońca, a zarazem dwa i pół razy większa niż łączna masa pozostałych planet w Układzie Słonecznym. Wraz z Saturnem, tworzą grupę gazowych olbrzymów, nazywaną czasem również planetami jowiszowymi. Odkryto łącznie 79 księżyców Jowisza (17 lipca 2018), z czego 8 było obserwowanych przez mniej niż rok i parametry ich orbit są znane z dużą niepewnością (stan na lipiec 2018 r.). Cztery księżyce są dużymi obiektami o kształcie zbliżonym do kuli, o średnicach większych niż 3000 km, od odkrywcy są zwane „księżycami galileuszowymi”. Pozostałe księżyce są znacznie mniejsze i nie mają już kształtu zbliżonego do kuli.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org