Skala chromatyczna, zwana też skalą dodekafoniczną jest dwunastodźwiękową skalą, w której poszczególne stopnie są oddalone od siebie o pół tonu. Jest połączeniem dwóch skal całotonowych, czyli zawiera wszystkie dźwięki w obrębie oktawy, te tworzą zaś szereg dwunastu półtonów. Wszystkie stopnie tej skali są niezależne od siebie i równorzędne, stąd brak ośrodka tonalnego. Występuje tylko jeden schemat palcowania skali na gitarze, możliwy do zastosowania w dowolnym miejscu gryfu. W jazzie częste są przebiegi chromatyczne, zawierające mniejszy lub większy fragment skali.

Więcej informacji: sites.google.com