5 czerwca 1967 rozpoczęła się wojna sześciodniowa. W ciągu paru dni wojska izraelskie rozgromiły wielokrotnie liczniejsze armie Egiptu, Syrii, Jordanii, Iraku i Libanu, zajmując półwysep Synaj, Wzgórza Golan, Judeę z Jerozolimą i Samarię. Przeciwko armii izraelskiej liczącej 75 tys. żołnierzy, 1000 czołgów i 350 samolotów koalicja arabska przeciwstawiła 410 tysięcy ludzi, 1800 czołgów i ponad 500 samolotów. W ciągu dwóch godzin od rozpoczęcia działań połowa lotnictwa egipskiego przestała istnieć. Jednocześnie w kierunku Synaju toczył się stalowy walec izraelskich wojsk pancernych, bardzo szybko podchodząc pod Kair. Z drugiej strony frontu armia izraelska błyskawicznie zajęła arabską część Jerozolimy, spychając armię jordańską w stronę rzeki Jordan. 8 czerwca wojska izraelskie były już przy kanale Sueskim. Armia egipska była rozbita, a wojna po zaledwie trzech dniach rozstrzygnięta.

Więcej informacji: www.polskieradio.pl