Mormoni uważają się za chrześcijan. Ale wielu chrześcijańskich duchownych i teologów wskazuje jednak na rozbieżności w doktrynach, które odróżniają ich od wyznawców chrześcijańskich dogmatów. Część kościołów ewangelikalnych odmawia im prawa do uważania się za chrześcijan ze względu na uprzedzenia. Mormonizm stał się wyznaniem o światowym zasięgu, liczącym ponad 14 milionów wiernych. W USA mieszka prawie połowa z nich. Społeczność mormonów w USA postrzegana jest zwykle jako zachowawcza. Dzieje się tak po części za sprawą postaci publicznych w rodzaju Glenna Becka, po części zaś ze względu na preferencje wyborcze mieszkańców Utah, głosujących w większości na republikanów. Jest to jednak element XX-wiecznej tradycji politycznej i nie wynika w żaden sposób z doktryny Kościoła.

Więcej informacji: wiadomosci.onet.pl