Claude Debussy nie zaliczał swoje dzieło "Morze" do symfonii - przeciwnie zamierzał odciąć się od romantycznych wzorców, które kojarzył z muzyką niemieckich twórców. W zamian proponował cechy typowo francuskie: wdzięk, naturalność, precyzję, sensualizm, odpowiadała mu pozycja obserwatora, odbiorcy wrażeń, przekaziciela nastrojów. Za pomocą najbardziej wyrafinowanych środków brzmieniowych i technik oddał grę światła, ruch i siłę żywiołów (zarówno wody, jak i powietrza). Wyczuwa się w tej muzyce kołysanie fal, zmiany prądów, mroczną głębię i odbicie światła słonecznego od powierzchni wody. Inspirację do skomponowania "La mer" czerpał Debussy z obserwacji morza podczas pobytu w Eastbourne w południowej Anglii, ale także z obrazów malarzy impresjonistów.

Więcej informacji: www.nospr.org.pl