Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) działa w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Jest odpowiedzialna za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, m.in.: ustala normy i standardy, np. dotyczące składu lekarstw i jakości żywności, tworzy politykę zdrowotną opartą na wiedzy naukowej, śledzi i ocenia tendencje zdrowotne na świecie. Na czele organizacji stoi dyrektor generalny, którego powołuje Światowe Zgromadzenie Zdrowia po mianowaniu przez Radę Wykonawczą.

Więcej informacji: www.gov.pl