Sorbona (fr. La Sorbonne) − zespół budynków w Dzielnicy Łacińskiej Paryża, powstały w ramach dawnego Uniwersytetu Paryskiego, obecnie mieszczący szereg instytucji badawczych i edukacyjnych. Sorbona powstała w 1253 r. jako jedno z kolegiów Uniwersytetu Paryskiego. Z czasem jednak zaczęto odnosić tę nazwę do całego Uniwersytetu.

Od końca XI w. Paryż stał się jednym z najważniejszych centrów intelektualnych w Europie, przyciągając uczniów i nauczycieli z całej Europy. Stopniowo reguły nauczania i przynależności do społeczności scholarów (universitas) ulegały formalizacji i od początku XIII w. można mówić o funkcjonowaniu Uniwersytetu Paryskiego.

Uniwersytet Paryski, był jednym z pierwszych uniwersytetów, stając się modelem instytucjonalnym dla później powstałych placówek. Nie był instytucją jednolitą. Nauczanie podzielone było na fakultety, a studenci na nacje. W jego ramach działały również kolegia mające pomagać gorzej usytuowanym żakom. Jednym z takich kolegiów było Collège de Sorbonne, założone w 1253 r. przez Roberta de Sorbon, kapelana i spowiednika króla Ludwika IX.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org