Siłę najczęściej wyraża się w niutonach - N.

Jeden niuton jest to siła, która jednemu kilogramowi nadaje przyspieszenie o wartości 1 m/s2. Oczywiście jest to również siła, która 2 kilogramom nadaje przyspieszenie 0,5 m/s2, a 10 kg - 0,1 m/s2 itd....

Jeden niuton nie jest dużą siłą. Jest ona w przybliżeniu równa sile ciężkości (czyli także sile potrzebnej do utrzymania swobodnie w ręku) przedmiotu o masie 100 g - przykładowo tabliczki czekolady, lub standardowego kotleta w restauracji.

Więcej informacji: www.fizykon.org