Wyspa Wielkanocna– wyspa na południowym Oceanie Spokojnym w centralnej części Wyniesienia Wschodniopacyficznego. Należy do Chile, wchodzi w skład regionu Valparaíso. Moai - Miejsce to znane jest przede wszystkim z 887 kamiennych posągów, zwanych moai stawianych na kamiennych platformach ahu. Stanowią one najbardziej znane osiągnięcie cywilizacji polinezyjskich mieszkańców wyspy. Większość z nich została wykuta w tufie wulkanicznym pochodzącym z wulkanu Rano Raraku za pomocą narzędzi z bazaltu. Przeznaczenie tych obiektów nie jest dotychczas znane. Powstało na ten temat wiele teorii, mówiących o posągach jako wyobrażeniu bóstw czy przodków. Jedna z najnowszych teorii mówi, że moai wskazywały źródła pitnej wody. Nie wiadomo też, jak przemieszczano ciężkie bloki kamienia. Prawdopodobnie używano do tego drewnianych płóz. Polinezjaniści zgodnie przyjmują, że budowa posągów została przerwana nagle w XVI wieku, a kamieniołom, w którym obrabiano materiał, porzucono nagle, o czym świadczą pozostawione tam, niedokończone posągi. Przypuszczano, że powodem było przeludnienie wyspy, klęska głodu i wybuch walk międzyplemiennych. Ostatnio ta teoria została jednak zakwestionowana w wyniku badań uczonych z USA, Chile i Nowej Zelandii.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org