Polowanie na lisy to działalność polegająca na tropieniu, ściganiu i zabijaniu lisów rudych, przy pomocy przeszkolonych do tego psów gończych.Pierwsze polowania na lisy zaczęły się w XVI wieku w Wielkiej Brytanii i szybko rozprzestrzeniły się na cały świat. Polowania te budzą kontrowersje, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. W 2002 wprowadzono zakaz polowań w Szkocji, dwa lata później także w Anglii oraz Walii.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org