Zasady przechowywania danych

Data wejścia w życie: 25.05.2018

Gromadzimy dane podczas korzystania z naszych Usług. Informacje na temat co zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak możesz zarządzać swoimi danymi możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności. Ta polityka przechowywania opisuje, dlaczego przechowujemy różne typy danych przez różne okresy czasu.

Niektóre dane można usunąć w dowolnym momencie, niektóre są automatycznie usuwane, a niektóre dane przechowujemy w razie potrzeby przez dłuższy okres czasu. Podczas usuwania danych postępujemy zgodnie z zasadami polityki usuwania, aby upewnić się, że Twoje dane są bezpiecznie i całkowicie usunięte z naszych serwerów lub są przechowywane tylko w formie anonimowej.

Dane przechowywane do momentu ich usunięcia

Oferujemy szereg usług, które umożliwiają korektę lub usunięcie danych przechowywanych na koncie. Na przykład, możesz:

Będziemy przechowywać te dane na Twoim koncie, dopóki nie zdecydujesz się na ich usunięcie. A jeśli korzystasz z naszych usług nie logując się na konto, oferujemy również możliwość usunięcia niektórych danych związanych z tym, czego używasz do uzyskiwania dostępu do naszych usług, takich jak Twoje urządzenie, przeglądarka lub aplikacja.

Dane, które wygasają po określonym czasie

W niektórych przypadkach, zamiast zapewniać sposób usuwania danych, przechowujemy je tylko przez określony czas. Dla każdego rodzaju danych ustalamy ramy czasowe przechowywania na podstawie przyczyny ich gromadzenia. Na przykład, aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie naszych usług na wielu różnych typach urządzeń, możemy przechowywać dane dotyczące szerokości i wysokości przeglądarki do 9 miesięcy. Podejmujemy również kroki w celu anonimizacji niektórych danych w ustalonych przedziałach czasowych.

Informacje przechowywane do momentu usunięcia konta

Przechowujemy niektóre dane przez cały okres istnienia konta, jeśli są one pomocne w zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszymi usługami i jak możemy je ulepszyć.

Informacje przechowywane przez dłuższy czas w ograniczonych celach

Czasami wymagania biznesowe i prawne zobowiązują nas do przechowywania określonych informacji do określonych celów przez dłuższy okres czasu. Do powodów, dla których możemy przechowywać niektóre dane przez dłuższy czas należą:

      
  • Bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom i nadużyciom. Aby chronić Ciebie, inne osoby oraz QuizzClub przed oszustwem, nadużyciami i nieautoryzowanym dostępem. Na przykład, gdy podejrzewamy, że ktoś popełnia oszustwo reklamowe.
  •   
  • Zgodność z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi. Aby spełnić wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje, procesy prawne lub prawomocne żądania instytucji państwowej lub jeśli jest to konieczne do egzekwowania obowiązujących Warunków świadczenia usług, w tym dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń. Na przykład, jeśli otrzymamy zgodne z prawem wezwanie do sądu.

Umożliwienie bezpiecznego i całkowitego usunięcia

Po usunięciu danych z konta natychmiast rozpoczynamy proces usuwania ich z produktów i naszych systemów. Po pierwsze, staramy się natychmiast usunąć je z widoku, aby nie mogły być dłużej wykorzystywane do personalizacji odwiedzin QuizzClub.

Następnie rozpoczynamy proces mający na celu bezpieczne i całkowite usunięcie danych z naszych systemów pamięci masowej. Bezpieczne usunięcie jest ważne w kwestii ochrony naszych użytkowników i klientów przed przypadkową utratą danych. Całkowite usunięcie danych z naszych serwerów jest równie ważne dla spokoju użytkowników. Proces ten zazwyczaj trwa około 3 miesięcy od momentu usunięcia. Często obejmuje to 7-dniowy okres odzyskiwania w przypadku przypadkowego usunięcia danych.

Każdy system pamięci masowej QuizzClub, z którego usuwane są dane jest wyposażony w swój własny szczegółowy proces bezpiecznego i całkowitego usunięcia. Może to obejmować powtarzające się przejścia przez system w celu potwierdzenia, że wszystkie dane zostały usunięte lub krótkie opóźnienia, które mają na celu umożliwić odzyskanie danych po błędach. W rezultacie proces usunięcia danych może czasem trwać dłużej, aby bezpiecznie i całkowicie usunąć informacje. Nasze usługi wykorzystują również zaszyfrowane magazyny kopii zapasowych jako kolejną warstwę ochrony, która pomaga odzyskać dane po potencjalnych kryzysach. Dane mogą pozostawać w tych systemach przez okres do 6 miesięcy.

Podobnie jak w przypadku każdego procesu usunięcia, takie rzeczy jak rutynowa konserwacja, nieoczekiwane przestoje, błędy lub awarie naszych protokołów mogą powodować opóźnienia w procesach i ramach czasowych określonych w tym artykule. Zapewniamy systemy zaprojektowane do wykrywania i rozwiązywania takich problemów.