Podrobienie podpisu to przestępstwo, za które można nawet trafić do więzienia. Aby stwierdzić, czy dany autograf jest autentyczny, należy przeprowadzić ekspertyzę grafologiczną. Osobą, która może się tym zająć i rozwiać wszelkie wątpliwości, jest grafolog. Dla specjalisty z tej dziedziny kluczowe są między innymi: wielkość liter, ich kształt, nachylenie oraz odstępy między nimi. W ten sposób można zweryfikować, czy np. dany testament jest autentyczny lub czy jakiś fragment nie był dopisany później (charakter pisma zmienia się bowiem z wiekiem). Oprócz tego grafolog analizuje także anonimy, co pomaga określić profil psychologiczny nadawcy. Ta umiejętność jest wykorzystywana podczas prowadzenia śledztw. W tym przypadku ważna jest także znajomość psychologii.

Więcej informacji: www.praca.pl