Heliosejsmologia – nauka zajmująca się badaniem wnętrza Słońca poprzez spektroskopowe obserwacje drgań powierzchni, np. poprzez orbitalne obserwatorium słoneczne SOlar and Heliospheric Observatory. Heliosejsmologia jest jedną z najmłodszych gałęzi astrofizyki. Pierwsze badania przeprowadzono pod koniec lat 60. XX wieku, gdy Robert Leighton zaobserwował na powierzchni Słońca drgania materii, wówczas niezrozumiałe, a które określano jako "oscylacje pola prędkości" plazmy słonecznej. Obserwacje te posłużyły do wyznaczenia zmian prędkości rotacji wnętrza Słońca. Duże wartości parametru, jakie uzyskiwano dla jądra gwiazdy, okazały się niestabilnościami numerycznymi. Obecnie wiadomo, że obszar ten rotuje znacznie wolniej.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org