Ceres lub Cerera, bogini wegetacji i urodzajów. Była w sposób szczególny związana z ziarnem. Posiadała moc dawania wzrostu, a nawet zmartwychwstawania. Rzymianie utożsamiali ją z grecką Demeter, prawdopodobnie od V wieku p.n.e. Córka Saturna i Ops. Siostra, a zarazem żona Jowisza, matka Prozerpiny. Jej pozostałe rodzeństwo to: Junona, Westa, Neptun i Pluton. Kult Ceres był popularny wśród plebejuszy. Jej święto Cerialia obchodzono 12 kwietnia, w trakcie których ofiarowano bogini pierwsze snopki zbóż. Ludzie przebierali się w białe stroje, a biedni dostawali poczęstunek na koszt państwa. Jej kult szerzący się zwłaszcza wśród kobiet, zyskał potem pewne rysy mistyczne, chociaż nie w takiej mierze, jak np. misteria eleuzyjskie.

Więcej informacji: www.imperiumromanum.edu.pl