Ciepło słoneczne nie jest przenoszone do Ziemi drogą przewodnictwa cieplnego (w takim wypadku materia pomiędzy nami, gdyby istniała, musiałaby się ogrzać), ale przez promieniowanie elektromagnetyczne emitowane z jego powierzchni. Zgodnie z prawem Plancka każde ciało o temperaturze większej niż zero absolutne emituje promieniowanie elektromagnetyczne (tzw. promieniowanie termiczne), które niesie ze sobą energię, tym większą im wyższa jest temperatura ciała. Próżnia kosmiczna nie reaguje z tym promieniowaniem, ale gdy na drodze tego promieniowania umieścimy jakieś ciało które je jest w stanie zaabsorbować, to pochłonie ono tę energię. Tak jest z Ziemią, pochłania ona promieniowanie słoneczne. Jeśli tak, to rośnie jej energia i temperatura.

Więcej informacji: zapytajfizyka.fuw.edu.pl