Badania górskie, tradycyjnie znane również jako orologia (z greckiego „oros” dla „góry”), to dziedzina badań, która koncentruje się regionalnie na części powierzchni Ziemi pokrytej górskimi krajobrazami. W szerszym znaczeniu badania górskie są uważane za wszelkie badania w regionach górskich: na przykład badania dyscyplinarne dotyczące roślin himalajskich, skał andyjskich, miast alpejskich lub ludów karpackich. Jest porównywalny z badaniami koncentrującymi się na Arktyce i Antarktydzie (badania polarne) lub wybrzeżach (badania nad wybrzeżem). W węższym znaczeniu badania górskie koncentrują się na regionach górskich, ich opisie i wyjaśnianiu interakcji człowiek-środowisko w (pozytywnym) i zrównoważonym rozwoju (normatywnym) tych obszarów. Tak zdefiniowane badania górskie znajdują się na styku nauk przyrodniczych, nauk społecznych i humanistycznych.

Więcej informacji: en.wikipedia.org