Klaudiusz przez całe życie obserwował jak zdradzieccy potrafią być członkowie rzymskiej arystokracji, dlatego sam roztropnie zdecydował się otoczyć wyzwoleńcami – byłymi niewolnikami, którzy swojemu cesarzowi zawdzięczali wszystko i byli mu wierni. Część historyków zarzuca mu podleganie wpływom tej nowej klasy możnych. Niemniej, Klaudiusz pokazał, że potrafi być dobrym władcą: poprawił finanse państwa, przeprowadził szereg inwestycji w infrastrukturę państwa, poszerzył granicę Imperium o Brytanię oraz dokończył z sukcesem kampanie rozpoczęte za czasów Kaliguli na wschodnich rubieżach państwa.

Więcej informacji: www.polskieradio.pl