Słonie karłowate z Borneo należą do gatunków zagrożonych i znajdują się pod rosnącą presją. Na całym świecie żyje obecnie mniej niż 2000 osobników, z czego 95% w stanie Sabah. Do tej pory podlegały one tam częściowej ochronie – przynajmniej w porównaniu z sąsiednimi stanami Sarawak i Kalimantan, gdzie wycinanie lasów deszczowych spowodowało najcięższe zniszczenia w ich siedliskach. Plantacje przecinają trasy wędrówek zwierząt, te zaś przechodząc przez nie powodują szkody na plantacjach. Jest to naturalna konsekwencja tego, iż plantacje palmy olejowej coraz bardziej naruszają biotop słoni.

Więcej informacji: ziemianarozdrozu.pl