Pojęcie mizoandria weszło do użycia w latach 70. XX wieku i uważane było wtedy za neologizm, wykształcony jako odwrócenie pojęcia mizoginia. W podstawowym znaczeniu oznacza niechęć, wrogość przejawianą przez kobiety wobec mężczyzn. O ile mizoginia, czyli wrogość lub strach wobec kobiet jest uznana przez badaczki i badaczy za zjawisko uniwersalne w różnych systemach społecznych, kulturach i religiach, o tyle nie istnieje wobec niej zjawisko równoważne. Mizoandria nie jest tak rozpowszechniona, nie jest wzmacniana prawnie i systemowo, przejawia się w relacjach indywidualnych raczej niż systemowych. Dlatego mówi się o mizoandrii, że jest nie tyle wrogością wobec mężczyzn (tak jak mizoginia jest wrogością wobec kobiet), co niechęcią wobec ról płci, zachowań i wartości tradycyjnie rozumianych jako "męskie" i przez mężczyzn odgrywanych, niechęć wobec "kultury macho".

Więcej informacji: rownosc.info