Symbol prania, zwany również symbolem pielęgnacji, to piktogram przedstawiający sposób prania, na przykład suszenia, czyszczenia na sucho i prasowania odzieży. Takie symbole są zapisywane na etykietach, zwanych etykietami pielęgnacyjnymi lub etykietami pielęgnacyjnymi, przymocowanymi do odzieży w celu wskazania, w jaki sposób dany przedmiot powinien zostać najlepiej wyczyszczony. Standardowe symbole dla tych etykiet pielęgnacyjnych różnią się w zależności od regionu. W niektórych standardach piktogramy współistnieją z lub są uzupełniane pisemnymi instrukcjami. Krąg określa możliwości profesjonalnego czyszczenia. Przekreślone koło oznacza, że nie należy czyścić na sucho przedmiotu.

Więcej informacji: en.wikipedia.org