Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR, na język polski tłumaczona zazwyczaj jako "Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych") jest podejściem psychoterapeutycznym zapoczątkowanym przez Francine Shapiro w 1987 roku. Podejście terapeutyczne EMDR najczęściej omawiane jest w kontekście terapii zespołu stresu pourazowego, jednakże EMDR sprawdza się również w przypadku terapii innych trudności psychicznych. Cechą innowacyjną podejścia EMDR jest stymulacja sensoryczna, którą zazwyczaj stosuje się w formie stymulacji ruchu gałek ocznych.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org