Pager – bezprzewodowe, elektroniczne urządzenie pracujące w sieciach przywoławczych, używane do komunikowania się poprzez krótkie informacje tekstowe odczytywane z wyświetlacza. Podobnie jak telefon komórkowy, pager używa transmisji radiowych do komunikacji z centrami, różnica polega na sposobie transmisji. Duża część używanych pagerów nie jest w stanie wysyłać danych, a jedynie je odbierać. Tym samym pager nie może potwierdzić odebrania wiadomości do centrum. Aby zwiększyć skuteczność dostarczania wiadomości, wysyłana jest ona kilkakrotnie w coraz większych odstępach czasowych. Po odebraniu i wyświetleniu danej wiadomości pager ignoruje kolejne dostarczane kopie.

Współcześnie znaczenie pagerów maleje, wciąż jednak używa się ich w miejscach, gdzie niedostępne są sieci komórkowe, bądź gdzie używanie telefonów komórkowych jest niewskazane lub zabronione.

Głównymi odbiorcami usług tego typu są szpitale, służby użyteczności publicznej, pogotowia ratunkowe czy służby techniczne nadzorujące pracę maszyn.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org