Hiperostoza jest przerostem kości ze wzrostem jej masy na jednostkę objętości. Choroba może mieć charakter niezależny lub być wynikiem zewnętrznego chorobowego procesu. Tak, więc, kość ma tendencję do zwiększania swojej masy w związku z brakiem witaminy A, z zapaleniem kości i szpiku kostnego, jak również z niektórymi innymi chorobami szkieletu. Hiperostoza występuje dziedzicznie lub posiada niezidentyfikowaną przyczynę. Objawy są określane przez konkretną chorobę. W tym przypadku, hiperostozy często może ona nie objawiać i zostać stwierdzona tylko w badaniach specjalnych (RTG, MRI, badania radioizotopowe). Taktyki leczenia hiperostozy zależą od choroby podstawowej.

Więcej informacji: www.zdrowyportal.org