Atychifobia to zaburzenie nerwicowe przejawiające się trwałym, irracjonalnym lękiem przed porażką. Zmagająca się z nim osoba unika angażowania się w działania, których pozytywnego rezultatu nie jest całkowicie pewna. Obawa przed porażką jest w pewnym stopniu uzasadniona, a nawet przydatna. Każde przedsięwzięcie może zakończyć się niepowodzeniem, więc przed jego podjęciem wskazana jest analiza możliwych zagrożeń, przygotowanie awaryjnych rozwiązań. Atychifobia jest lękiem tak silnym, że osoba nią dotknięta zwykle nawet nie rozważa zaangażowania się w działania, których wynik jest niepewny. Nieustannie towarzyszy jej irracjonalny strach przed porażką. Może on paraliżować aktywność na wielu płaszczyznach – zawodowej, towarzyskiej, miłosnej. Atychifobik poddaje się biernie biegowi wydarzeń, ze strachu przed niepowodzeniem żyjąc poniżej własnych możliwości i ambicji. Zasadniczym przejawem lęku przed porażką jest życiowa postawa dotkniętej nim osoby. Atychifobik podejmuje pracę poniżej własnych kompetencji z obawy przed zbyt dużą odpowiedzialnością. Może unikać intymnych relacji z lęku przed ośmieszeniem. Nie próbuje realizować swoich marzeń w przekonaniu, że są dla niego nieosiągalne.

Więcej informacji: zdrowie.tvn.pl