Kwas chlebowy (pot. kwas) − napój klasyfikowany jako bezalkoholowy, mimo niewielkiej zawartości alkoholu, wytwarzany przez fermentację chleba. Kwas chlebowy używany był w wiekach średnich w całej Europie. Pierwsza wzmianka o kwasie chlebowym w księstwie Kijowskim pochodzi z X wieku, a w Rosji i na Ukrainie jest napojem narodowym od XVI wieku. Przygotowuje się pospolicie w gospodarstwie domowym, a od końca XIX wieku także fabrycznie.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org