Muł (szlam) – niezlityfikowana skała klastyczna, tworząca się w naturalnych (lub ewentualnie sztucznych) zbiornikach wodnych, zbudowana z mieszaniny pyłu i iłu o różnym składzie mineralnym z dodatkiem substancji organicznych. Muł zlityfikowany nosi nazwę mułowca, gdy zaś diageneza doprowadzi do powstania oddzielności łupkowej, mówimy o łupku mulastym. Wyróżnia się kilka odmian mułu: muł czarny, muł czerwony, muł globigerynowy, muł kokolitowy, muł niebieski, muł okrzemkowy, muł pteropodowy, muł radiolariowy, muł zielony.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org