Czyje obserwacje astronomiczne udowodniły, że Droga Mleczna jest tylko jedną z wielu galaktyk?

nauka

przez Carla