Pandikulacja to rozciąganie i usztywnianie tułowia i kończyn, jak w przypadku zmęczenia i senności lub po przebudzeniu, często połączone z ziewaniem. Istnieją trzy elementy pandiculacji: (1) dobrowolne skurcze mięśni, (2) powolne wydłużanie mięśni i (3) całkowite rozluźnienie ciała. Podobnie jak przyjemne ziewanie, pandiculation ponownie ustawia zarówno długość mięśni, jak i funkcję na poziomie mózgu; „przypomina” naszym mięśniom, że nie muszą utknąć w stanie skurczonym. Pandiculation „włącza światło” w czuciowym układzie motorycznym i poprawia propriocepcję, która pomaga lepiej wyczuć ich ciało. Kiedy skurczysz mięsień mocniej niż jego obecny stopień skurczu, mózg (centrum dowodzenia mięśni) otrzymuje silne sprzężenie sensoryczne, co pozwala mu „odświeżyć” odczucie mięśni. Poprzez powolne wydłużanie się od tego początkowego skurczu, mózg może następnie wydłużyć mięsień poza punkt jego poprzedniej, ściślejszej długości i do nowego, pełniejszego zakresu. Rezultatem jest bardziej rozluźniony mięsień i większa dobrowolna kontrola i koordynacja mięśni.

Więcej informacji: en.wiktionary.org