Złota reguła etyczna (zasada wzajemności) — zasada etyczna "traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany"; może być również określana w wersji negatywnej: "nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie". Zasadę tę można odnaleźć w dialogach konfucjańskich zawierających myśl Konfucjusza (551-479 p.n.e.). Pojawia się też w pracach Arystotelesa, Platona, Seneki oraz Izokratesa; również w dziełach Filona z Aleksandrii i Hillela. Zawiera ją też powstała później Ewangelia Mateusza (ok. 85 r. n.e.).

Więcej informacji: pl.wikipedia.org