Padlinożercy, nekrofagi, trupojady– organizmy cudzożywne wyspecjalizowane w odżywianiu się padliną. Do padlinożerców zaliczają się np. grabarze, hieny czy sępy. Nekrofagi, trupojady – organizmy (np. owady) odżywiające się martwymi zwierzętami, np. larwy chrząszczy z rodziny Silphidae lub roślinami, np. larwy Anobiidae. Termin „nekrofagi” używa się głównie w odniesieniu do bezkręgowców. W odniesieniu do dużych zwierząt takich jak kręgowce zazwyczaj używa się określenia padlinożercy. Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku destruentów, padlinożercy są ogniwem łańcucha pokarmowego, umożliwiając tym samym obieg materii w przyrodzie.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org