Równonoc, zwana również ekwinokcjum, to moment, w którym Słońce przechodzi przez jeden z dwóch punktów równonocy, czyli punktów zrównania się dnia z nocą. Równonoc występuje dwa razy w roku - w nocy z 20 na 21 marca (równonoc wiosenna na półkuli północnej) oraz z 22 na 23 września (równonoc jesienna na półkuli północnej). W przypadku równonocy wiosennej Słońce przechodzi przez punkt Barana, natomiast w przypadku równonocy jesiennej przez punkt Wagi. W południe w dniu równonocy Słońce w miejscach położonych na równiku świeci prostopadle do powierzchni Ziemi.

Więcej informacji: horoskopy.gazeta.pl