Trzęsienie ziemi na Alasce, 1964, zwane też trzęsieniem wielkopiątkowym lub wielkim trzęsieniem alaskim – trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,2, które nawiedziło południową Alaskę 27 marca 1964. Epicentrum tego drugiego najsilniejszego w historii wstrząsu sejsmicznego znajdowało się w Zatoce Księcia Williama. Trzęsienie oraz wywołane przez nie tsunami zabiło 131 osób (inne źródła podają 125 osób). Straty materialne oszacowane zostały wówczas na około 300 mln dolarów. Wstrząs trwał około 3 minuty. Siła wstrząsu była tak duża, że doszło do znacznych przekształceń powierzchni ziemi – wysokość niektórych poziomych przesunięć dochodziła do 13–15 m. Najwyższą wysokość fali tsunami odnotowano w niewielkiej zatoce Valdez – 67 m.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org