Gdzie w 1863 roku powstał Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca?

historia

przez Carla