Krzyż maltański, krzyż kawalerski, znany też jako krzyż cnót rycerskich. Używany jest przez Zakony Szpitalników: biały jest symbolem joannitów, w kolorze zielonym lazarytów. W Polsce czerwony krzyż maltański jest symbolem służby SAR. Oparty jest na krzyżu greckim, ramiona jednak rozszerzają się od środka i są rozwidlone na końcu. W bizantyjskiej symbolice pojawił się prawdopodobnie w VI wieku. Osiem jego krańców symbolizują osiem błogosławieństw, osiem cnót rycerskich lub osiem języków (na które podzielony jest Zakon Maltański).

Więcej informacji: pl.wikipedia.org