Meksyk jest państwem federacyjnym, złożonym z 31 "suwerennych, wolnych i niezależnych" stanów, które tworzą unię. Rząd federalny sprawuje bezpośrednią władzę jedynie nad Miastem Meksyk (hiszp. Ciudad de Mexico), nie ma on jednak formalnego statusu stanu. System polityczny każdego ze stanów opiera się na zasadzie podziału władzy. W każdym ze stanów istnieje jednoizbowy lokalny parlament – kongres. Na czele władzy wykonawczej w stanach stoją gubernatorzy. Władzę sądowniczą wykonują "Sądy Sprawiedliwości". Łącznie 6 stanów graniczy z USA: Kalifornia Dolna, Sonora, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo Leon, Tamaulipas.

Więcej informacji: pl.wikipedia.org