Marcowa równonoc oznacza dla północnej półkuli początek rozkwitu, a dla południowej coś dokładnie odwrotnego – oddalenie od słońca, ochłodzenie i początek jesieni.

Słowo równonoc pochodzi od dwóch łacińskich słów: aequus (równe) i nox (nocy). W dniu równonocy i przez kilka dni przed i po niej długość dnia będzie bliska 12 godzin (w zależności od lokalizacji dzień będzie dochodził do 12 godzin i sześciu minut).

Równonoc przypada między zimowym i letnim przesileniem, które z kolei wyznaczają momenty, gdy słońce jest w zenicie dla poszczególnej półkuli.

Więcej informacji: ciekawe.org