Stopa – angielska jednostka długości odpowiadająca 0,3048 m. Niekiedy przyjmuje się, że jako punkt odniesienia wykorzystano długość stopy Henryka II. Jednak stopy używano na 70 lat przed okresem jego panowania, ponadto mało prawdopodobne jest, by stopa Henryka była tak duża (rozmiar 47).

- 1 stopa = 12 cali = 30,48 cm = 1/3 jarda

- 1 mila angielska = 1760 jardów = 5280 stóp = 8 furlongów = 1609,344 metry

Więcej informacji: pl.wikipedia.org