Stopy

W roku 1959 na mocy międzynarodowego porozumienia w sprawie jarda i funta (między Stanami Zjednoczonymi i krajami Wspólnoty Narodów) jard zdefiniowano jako dokładnie 0,9144 metra, co z kolei pozwoliło określić stopę jako dokładnie 0,3048 metra (304,8 mm).

konwertuj z Stopy do Jardy

yd =

ft * 0.33333

Jardy

Jednostka długości równa 3 stopom; określana jako 91,44 centymetra; początkowo przyjęta jako średnia długość kroku.

..........................

Więcej informacji: www.metric-conversions.org