Sążeń – niemetryczna, antropometryczna jednostka długości. Miara miała długość rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny. Pochodną sążnia jest sąg – jako sześcienna miara drewna. W Polsce sążeń (lub inaczej siąg) zmieniał się na przestrzeni wieków, oscylując w granicach 2 metrów.

- sążeń staropolski – 1,786 m (według konstytucji 1764);

- sążeń nowopolski – 1,728 m = 3 łokcie = 6 stóp.

W Wielkiej Brytanii sążeń używany był do określania głębokości morza na brytyjskich mapach nawigacyjnych. W starożytnej Grecji odpowiednikiem sążnia była orgyia, równa 6 stóp. W zależności od długości stopy stanowiło to od 1,764 (dla stopy attyckiej) do 2,1 m (dla stopy pergamońskiej).

Więcej informacji: pl.wikipedia.org