Ile uderzeń pioruna występuje na całym świecie w każdej sekundzie?

natura