Kort tenisowy stanowi prostokąt o długości 23,77 m i szerokości 8,23 m (gra pojedyncza). Przedzielony jest przez środek siatką zawieszoną na sznurze lub metalowej lince o średnicy nie większej niż 8 mm, przymocowanej, lub przechodzącej przez wierzchołki dwóch słupków o przekroju nie większym niż 15 cm kw. Lub średnicy nie większej niż 15 cm. Słupki nie mogą wystawać wyżej niż 2,5 cm ponad poziom linki siatki. środki słupków umieszczone są w odległości 0,914 m od każdej linii bocznej na zewnątrz kortu, a ich wysokość musi umożliwiać przymocowanie lub podparcie linki w taki sposób, aby wierzch siatki znajdował się 1,07 m nad ziemią.

W przypadku gdy do gry pojedynczej ma być użyty kort do gry podwójnej siatka musi być podparta do wysokości 1,07 m przy pomocy dwóch słupków, o przekroju nie większym niż 7,5 cm kw. lub średnicy nie przekraczającej 7,5 cm. środki podpórek do gry pojedynczej muszą być umieszczone w odległości 0,914 m od każdej linii bocznej na zewnątrz kortu.

Siatka powinna być rozpostarta w taki sposób, aby wypełniała przestrzeń pomiędzy słupkami. W środku musi być ściągnięta do wysokości 0,914 m nad ziemią przy pomocy paska, o szerokości nie przekraczającej 5 cm w kolorze białym. Linka i wierzch siatki muszą być pokryte taśmą w kolorze białym, o szerokości nie mniejszej niż 5 cm i nie większej niż 6,3 cm z każdej strony.

Więcej informacji: www.tenis.net.pl