Dorosły człowiek z pełnym uzębieniem posiada 32 zęby – po 16 w żuchwie i szczęce. Jeśli chodzi o funkcje, jest to 8 siekaczy, 4 kły, 8 zębów przedtrzonowych oraz 12 zębów trzonowych. Siekacze służą odgryzaniu kęsów pokarmu, mają znaczenie dla prawidłowej wymowy, ich ustawienie kształtuje zewnętrzne rysy warg. Główną funkcją kłów jest odgryzanie i rozrywanie kęsów pokarmu, podobnie jak siekacze wpływają na prawidłową wymowę i kształt twarzy w okolicach kącików ust. Przedtrzonowce służą przede wszystkim rozdrabnianiu pokarmu, kształtują też zewnętrzny zarys policzków. Z kolei trzonowce miażdżą i rozdrabniają pokarm, także nadając zarys policzków.

Więcej informacji: dentonet.pl